jueves, 6 de octubre de 2016

El Clima.

Resultado de imagen de climas en españahttps://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/01/hidrografc3ada-y-climas-de-europa1.jpg

El canvi climàtic.Resultado de imagen de CANVI CLIMÀTIC primaria
Es denomina canvi climàtic a la variació global del clima de la Terra. 
Tals canvis es produeixen a diverses escales de temps i sobre tots els paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, vents, nuvolositat. Aquest canvis són deguts a causes naturals i, en els últims segles, també a l'impacte causat per les activitats humanes.

 Al llarg de la història de la Terra s’han produït diversos canvis climàtics de forma natural (eres glacials,...), però en els últims segles ha estat l’activitat humana la que ha provocat una alteració en el clima, produïda per l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte hivernacle. Una part de l’energia que prové del Sol passa a través de l’atmosfera i escalfa la Terra, la superfície de la qual desprèn calor cap a l’exterior. Però tota aquesta calor no es perd cap a l’espai, una part queda dins l’atmosfera, ja que hi ha una sèrie de gasos que l’absorbeixen. Això fa que la Terra tingui la temperatura adequada per a què hi hagi vida, si no existís aquest fenomen natural la temperatura mitjana de la Terra seria d’uns –18ºC . 
Resultado de imagen de CANVI CLIMÀTIC primaria 

L’efecte hivernacle és, per tant, un fenomen natural a l’atmosfera. El problema actual deriva de l’acció dels humans, per la qual la quantitat d’aquests gasos d’efecte hivernacle ha augmentat, de tal manera que retenen més escalfor i han provocat una pujada de les temperatures a la Terra al segle XX. Actualment, gairebé tots els científics especialistes del tema afirmen que s’està produint aquest canvi climàtic.
Resultado de imagen de CANVI CLIMÀTIC primaria 
Quins són els gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle? 

N’hi ha alguns que es troben de forma natural a la composició de l’atmosfera, però l’activitat humana n’ha fet augmentar la quantitat:
  Diòxid de carboni (CO2): els éssers vius el desprenem al respirar i els vegetals el consumeixen durant la fotosíntesis. Se’n produeix en gran quantitats en els incendis forestals i les erupcions volcàniques. L’excés actual és degut a l’ús del petroli, carbó i gas natural dels automòbils, calefaccions, centrals tèrmiques, indústries...
  Metà: es genera com a resultat de l’activitat agrícola i ramadera. També als abocadors i a zones humides i pantanoses. 
  Òxid de nitrogen: s’allibera dels adobs dels conreus i dels excrements del bestiar. 
  Vapor d’aigua Podem trobar altres gasos originats per l’activitat humana: 
  Clorofluorocarbonis (CFC): són gasos d’origen industrial, emprats en circuits d’aire condicionat, esprais, extintors,... 
  Hexafluorur de sofre 

L’emissió d’aquests gasos en els diferents països està regulada pel Protocol de Kioto.

Conseqüències del canvi climàtic: 

 Augment de la temperatura mitjana de la Terra d’1,4 a 5,8ºC d’aquí al 2100. 

 Fusió del gel dels Pols amb la conseqüent pujada del nivell del mar d’entre 15 i 94 cm que inundaria zones costaneres. 

 Canvi de les zones climàtiques i avanç del desert. 

 Difusió de certes malalties de tipus tropical cap a altres zones. 

 Extinció de determinades espècies animals i vegetals.


Resultado de imagen de CANVI CLIMÀTIC primaria 
 Què podem fer per combatre el canvi climàtic? 

Per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle podem:

Millorar l’aïllament dels habitatges: finestres amb doble vidre... per evitar les pèrdues de calor i de fred.

Millorar l’eficiència energètica a les indústries i a les cases: utilitzar bombetes de baix consum, dutxar-se en lloc de banyar-se, adequar la temperatura de la calefacció (baixar 1ºC pot estalviar a la factura fins a un 10% i evitar uns 300 kg d’emissions de CO2 al llard d’un l’any), no deixar aparells en mode “stand-by”... 

Utilitzar transports energèticament eficients: transport públic, bicicleta... i evitar agafar el cotxe per a trajectes curts. 

Usar fonts d’energia renovables: solar, eòlica ... 

Reciclar i evitar generar residus (escollir productes que tinguin pocs envasos...).
 Resultado de imagen de cambio climático primaria

No hay comentarios:

Publicar un comentario