miércoles, 16 de diciembre de 2015

Repàs accentuació en valencià.

Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l'última posició.
Exemples: hu-ra-cà, sor-tir, de-mà.

Les paraules agudes s'han d'accentuar quan acaben en les següents terminacions:

-a, -e, -i, -o, -u.

-as, es, -is, -os, -us.

-en, -in.

Exemples: mitjà, aniré, camí, avió, ningú, partiràs, després, avís, deliciós, intrús.


Les paraules planes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en la penúltima posició.
Exemples: plu-ja, mà-xim, tí-mid.


Les paraules planes s'han d'accentuar quan NO acaben en les següents terminacions.

-a, -e, -i, -o, -u.

-as, -es, -is, -os, -us.

-en, -in.

Exemples: tòxic, carnívor, tèxtil, pròxim, últim, ràpid, fotógraf.

Les paraules esdrúixoles són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l'altepenúltima posició.
Les paraules esdrúixoles s'accentuen sempre.
Exemples: mú-si-ca, lí-qui-da, lò-gi-ca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario