miércoles, 16 de diciembre de 2015

Múltiples i divisors.

Els múltiples d'un nombre s'obtenen multiplicant aquest nombre pels nombres naturals. Com que els nombres naturals són infinits, els múltiples de qualsevol nombre també ho seran.

Exemple: M(3)= 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33...


Els divisors d'un nombre són aquells pels quals podem dividir-lo de manera exacta (residu zero). Tots els nombres naturals tenen com a mínim dos divisors: l'1 i el mateix nombre.

Exemple: D(24)= [1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24]


Els nombres primers són aquells nombres naturals que tenen com a divisors l'1 i el mateix nombre. Els nombres primers fins el 100 són: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97.

Els nombres compostos són aquells nombres naturals que a més de tindre com a divisors l'1 i el mateix nombre, tenen altres divisors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario