martes, 13 de octubre de 2015

Operacions combinades.

SESSIÓ 1 : OPERACIONS AMB NOMBRES ENTERS  -   Fes les operacions :  1) 6 – 2 =  2) 4 – 7 =  3) (-9) + 13 =  4) (-6) – 7 = ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario